นายภราดร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ

    Home / ข่าวการเมือง / นายภราดร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ

นายภราดร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ

0

ภราดร เชื่อ ชทพ. ได้สส.เกิน 25 คน พร้อมรับสิทธิ์เสนอชื่อชิงเก้าอี้นายกฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายภราดร ปริศนานันทกุล แกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ และนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า ในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หารือกันเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 2 ตุลาคมนี้พิจารณา ทั้งนี้ในความเห็นของตนต่อการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการส่งบัญชีบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่รัฐธรรมนูญระบุเป็นเงื่อนไขให้พรรคต้องดำเนินการ นั้น ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า หัวหน้าพรรคเป็นผู้มีสิทธิในบัญชีดังกล่าวเพียงตำแหน่งเดียว“ตามกติกาที่รัฐธรรมนูญระบุ ว่า พรรคไหนที่ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ แล้ว เมื่อได้ส.ส. เกิน 25 คน มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่สนับสนุนแข่งขันให้โหวตเป็นนายกฯ ซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้ส.ส. เกินจำนวนดังกล่าวแน่นอนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เสนอชื่อ ส่วนกรณีที่พรรคอาจต้องสนับสนุนบุคคลอื่นหรือลงคะแนนเสียงให้คนของพรรคอื่นเป็นนายกฯ นั้น ตามข้อบังคับพรรคไม่สามารถกำหนดแนวทางได้ เพราะต้องขึ้นอยู่ดุลยพินิจโดยอิสระของส.ส.ของพรรค” นายภราดร กล่าว