เลือกตั้งต้องเสรีและยุติธรรม ประเทศถึงจะเดินหน้าได้.

เลือกตั้งต้องเสรีและยุติธรรม ประเทศถึงจะเดินหน้าได้.