Tag: กอ.รมน.สั่งเข้ม ก.ม.ทรัพย์สินทางปัญญา หวังสร้างจิตสำนึกเคารพสิทธิ์

    Home / Posts tagged : กอ.รมน.สั่งเข้ม ก.ม.ทรัพย์สินทางปัญญา หวังสร้างจิตสำนึกเคารพสิทธิ์

เลขาฯ กอ.รมน. กำชับ กอ.รมน.จังหวัด เข้ม ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เน้น “การบังคับใช้กฎหมาย” ให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เคารพสิทธิ์ และช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบประชารัฐ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกอ.รมน. เผยว่า เมื่อวานนี้ (21 ส.ค.61) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.[…]