Tag: “นายก”ร่วมมอบประกาศนียบัตรขอบคุณดาราร่วมเป็นพิธีกรเดินหน้าประเทศไทย

    Home / Posts tagged : “นายก”ร่วมมอบประกาศนียบัตรขอบคุณดาราร่วมเป็นพิธีกรเดินหน้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตนรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “สร้างไทยไปด้วยกัน”[…]