Tag: นายภราดร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ

    Home / Posts tagged : นายภราดร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ

ภราดร เชื่อ ชทพ. ได้สส.เกิน 25 คน พร้อมรับสิทธิ์เสนอชื่อชิงเก้าอี้นายกฯ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายภราดร ปริศนานันทกุล แกนนำกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคต่อการปรับข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ และนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนา ว่า ในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หารือกันเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องรอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 2 ตุลาคมนี้พิจารณา ทั้งนี้ในความเห็นของตนต่อการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการส่งบัญชีบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่รัฐธรรมนูญระบุเป็นเงื่อนไขให้พรรคต้องดำเนินการ นั้น ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า[…]