แก้ปัญหาตายก่อนถึงรพ.ภูมิใจไทย ลั่น! ปฏิรูปสาธารณสุข ดึง’เทเลเมด’

          วันที่ 22 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคพรรค ภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบโทรเวชกรรม Telemedicine หรือ “เทเลเมด” เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาของระบบสาธารณสุขของไทยคือเรามีผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาลมากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล             และเรากำลังมีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์จะต้องรับงานหนักเกินความจำเป็น และใช้งบประมาณมากเกินความจำเป็น รวมไปถึงการเดินทางทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ             นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ที่จริงแล้วคนไข้เหล่านี้สามารถรักษาที่บ้านหรือหมอประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี “เทเลเมด” โดยการรักษาผ่านเทเลเมด ไม่ต้องให้ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลก็สามารถส่งยาผ่านระบบการส่งยาเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสู่ผู้ป่วยได้               … Read moreแก้ปัญหาตายก่อนถึงรพ.ภูมิใจไทย ลั่น! ปฏิรูปสาธารณสุข ดึง’เทเลเมด’