Tag: ปชป.ตั้ง”ชุมพล”คุมเลือกหัวหน้าพรรค

    Home / Posts tagged : ปชป.ตั้ง”ชุมพล”คุมเลือกหัวหน้าพรรค

ปชป.ตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรค 5 คน มี “ชุมพล กาญจนะ” เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดกติกาดำเนินการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรค 5 คน โดยแต่งตั้งนายชุมพล กาญจนะ เป็นประธาน ส่วนกรรมการ ได้แก่ นายธนา ชีรวินิจ นายชัยวุฒิ[…]